Meditaatio ja mindfulness-harjoitukset stressinhallintaan ja keskittymiskyvyn parantamiseen

04/04/2023

Nykyajan hektinen elämäntahti ja jatkuva informaatiotulva voivat aiheuttaa stressiä ja heikentää keskittymiskykyä. Meditaatio ja mindfulness-harjoitukset ovat tehokkaita keinoja hallita stressiä ja parantaa keskittymiskykyä. Tässä artikkelissa käymme läpi meditaation ja mindfulnessin perusteita, erilaisia harjoituksia ja niiden hyötyjä sekä annamme vinkkejä siitä, miten voit aloittaa meditaation ja mindfulnessin harjoittamisen. Meditaation ja mindfulnessin perusteet Meditaatio on mielen harjoittamista,…

VoimaaElamaan

Toimittaja

Nykyajan hektinen elämäntahti ja jatkuva informaatiotulva voivat aiheuttaa stressiä ja heikentää keskittymiskykyä. Meditaatio ja mindfulness-harjoitukset ovat tehokkaita keinoja hallita stressiä ja parantaa keskittymiskykyä. Tässä artikkelissa käymme läpi meditaation ja mindfulnessin perusteita, erilaisia harjoituksia ja niiden hyötyjä sekä annamme vinkkejä siitä, miten voit aloittaa meditaation ja mindfulnessin harjoittamisen.

Meditaation ja mindfulnessin perusteet

Meditaatio on mielen harjoittamista, jonka tavoitteena on saavuttaa syvä rentoutuminen, sisäinen rauha ja tietoisuus. Meditaation avulla pyritään vähentämään hajamielisyyttä ja keskittymään yhteen ajatukseen, tunteeseen tai kohteeseen. Meditaation juuret ovat tuhansien vuosien takaisissa itämaisissa perinteissä, mutta nykyään sitä harjoitetaan kaikkialla maailmassa uskonnollisista ja kulttuurisista taustoista riippumatta.

Mindfulness tarkoittaa tietoista läsnäoloa, jossa kiinnitetään huomio nykyhetkeen ja koetaan se ilman arvottamista tai tuomitsemista. Mindfulnessin avulla opitaan tunnistamaan ja hyväksymään ajatukset, tunteet ja kehon tuntemukset sellaisina kuin ne ovat. Mindfulness perustuu buddhalaiseen Vipassana-meditaatioon, mutta on nykyään laajalti käytetty sekä ei-uskonnollisissa että uskonnollisissa konteksteissa.

Meditaatio ja mindfulness ovat läheisesti yhteydessä toisiinsa, ja niitä käytetään usein yhdessä stressinhallinnan ja keskittymiskyvyn parantamiseen. Niiden on todettu edistävän hyvinvointia, vähentävän ahdistusta ja parantavan elämänlaatua monin eri tavoin.

 1. Hengitysmeditaatio: Hengitysmeditaatio on yksi yksinkertaisimmista meditaatioharjoituksista. Siinä keskitytään omaan hengitykseen ja pyritään ohjaamaan mielen huomio pois hajamielisistä ajatuksista. Hengitysmeditaatio sopii erinomaisesti aloittelijoille
 2. Metta-meditaatio (myötätuntomeditaatio): Metta-meditaatio on eräs buddhalainen meditaatioharjoitus, jossa keskitytään kehittämään myötätuntoa itseä ja muita kohtaan. Harjoitus alkaa usein keskittymällä omaan itseensä ja toivomalla itselle hyvää, rauhaa ja onnellisuutta. Tämän jälkeen myötätuntoa laajennetaan läheisiin ihmisiin, tuttuihin ja lopulta koko maailmaan. Metta-meditaation on todettu vähentävän stressiä, ahdistusta ja negatiivisia tunteita sekä parantavan sosiaalisia suhteita.
 3. Kehollinen tietoisuus (body scan): Kehollinen tietoisuus eli body scan on mindfulness-harjoitus, jossa huomio kiinnitetään eri kehonosiin ja niiden tuntemuksiin. Harjoitus tehdään usein makuuasennossa, ja siinä käydään läpi keho jalkapohjista päälaelle asti. Tavoitteena on oppia tunnistamaan ja hyväksymään kehon tuntemukset ilman arvottamista ja tuomitsemista. Kehollinen tietoisuus auttaa vähentämään stressiä ja jännitystä sekä parantamaan kehon ja mielen yhteyttä.
 4. Mindfulness-harjoitukset arjessa: Mindfulnessia voi harjoittaa myös arjen askareiden ja toimintojen yhteydessä, kuten syödessä, kävellessä tai peseytyessä. Tavoitteena on kiinnittää huomio hetken kokemukseen ja tehdä toiminto tietoisesti ja läsnäolevasti. Arjen mindfulness-harjoitukset auttavat keskittymään paremmin ja vähentävät stressiä.
 5. Keskittymismeditaatio: Keskittymismeditaatio on meditaatioharjoitus, jossa mielen huomio keskitetään yhteen kohteeseen, kuten ääneen, kuvaan tai mantraan. Harjoituksen tavoitteena on parantaa keskittymiskykyä ja vähentää hajamielisyyttä. Keskittymismeditaatio vaatii harjoitusta, mutta sen on todettu parantavan kognitiivisia taitoja, kuten muistia ja oppimista.

Meditaation ja mindfulnessin hyödyt

Meditaation ja mindfulnessin harjoittamisella on monia positiivisia vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin. Niiden on muun muassa todettu:

 • Vähentävän stressiä ja ahdistusta [1]
 • Parantavan keskittymiskykyä ja kognitiivisia taitoja [2]
 • Edistävän emotionaalista hyvinvointia ja vähentävän negatiivisia tunteita [3]
 • Lisäävän myötätuntoa ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta [4]
 • Parantavan unen laatua [5]
 • Vähentävän kroonisen kivun oireita [6]
 • Auttavan masennuksen ja ahdistuksen hoidossa [7]

Meditaation ja mindfulnessin hyötyjen saavuttaminen vaatii säännöllistä harjoittelua, mutta jo lyhyt päivittäinen harjoitus voi tuottaa positiivisia tuloksia. On tärkeää löytää itselle sopiva meditaatio- tai mindfulness-harjoitus, joka tukee omia tarpeita ja tavoitteita. Kokeilemalla erilaisia harjoituksia ja kuuntelemalla omaa kehoa ja mieltä, voit löytää ne keinot, jotka auttavat sinua hallitsemaan stressiä ja parantamaan keskittymiskykyä parhaiten.