Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

VoimaaElämään.fi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Niko Alho

info@voimaaelamaan.fi

Rekisterin nimi VoimaaElämään.fi -sivuston käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste Käsittelemme henkilötietoja sivuston käyttäjätunnistamiseen, palveluiden tarjoamiseen, kehittämiseen ja markkinointiin. Käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu ja rekisteröityjen suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Rekisterin tietosisältö Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • IP-osoite
  • Käyttäjätunnus ja salasana
  • Evästeet ja käyttäjän selaintiedot
  • Tilatut uutiskirjeet ja muut markkinointiviestit
  • Käyttäjän antamat lisätiedot esimerkiksi kommenttien yhteydessä

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sivuston käytön yhteydessä, esimerkiksi rekisteröitymisen, uutiskirjeen tilauksen, kommenttien jättämisen ja evästeiden avulla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille tahoille. Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa lainsäädäntö niin edellyttää.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

VoimaaElämään.fi käyttää Google Analytics -palvelua sivuston kävijäseurantaan. Google Analyticsin keräämät tiedot saatetaan siirtää ja säilyttää Yhdysvalloissa sijaitsevissa palvelimissa. Google Analyticsin tietosuojaselosteen voi lukea osoitteessa: https://policies.google.com/privacy

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoihin on pääsy vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtäviensä hoitamiseen. Tiedot on suojattu asianmukaisin teknisin menetelmin, kuten palomuurein, salasanoin ja SSL-salauksin.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, korjata ja poistaa häntä koskevat henkilötiedot rekisteristä. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn ja vastustaa tietojen käsittelyä.

Rekisteröidyn tietojen tarkastus- ja poistopyynnöt sekä muut oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa rekisteröityä todistamaan henkilöllisyytensä ennen pyynnön toteuttamista.

Evästeiden käyttö

VoimaaElämään.fi käyttää evästeitä (cookies) parantaakseen käyttäjäkokemusta ja kerätäkseen tietoja sivuston käytöstä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat käyttäjän laitteelle vierailun yhteydessä. Evästeitä käytetään esimerkiksi käyttäjän asetusten muistamiseen ja tilastollisten tietojen keräämiseen.

Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön selaimensa asetuksista, mutta tämä saattaa vaikuttaa sivuston toimivuuteen. Käyttämällä VoimaaElämään.fi -sivustoa käyttäjä hyväksyy evästeiden käytön.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

VoimaaElämään.fi pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa. Muutokset voivat johtua esimerkiksi lainsäädännön muutoksista tai palvelun kehityksestä. Kehotamme käyttäjiä tutustumaan tietosuojaselosteeseen säännöllisesti.